April 16, 2024

La wadaag saaxiibkaaga muuqaalkan!

Faahfaahin Kooban

M

a leedahay laptop? Adigoo aan xarig ama keybal adeegsan ayaad isku xiri kartaa laptopkaaga iyo smart TV, kaga bogo muuqaalkan, lana wadaag saaxiibbadaada haddii aad ka faaiddo. Horey ma u tijaabisay farsamadan? Nala wadaag.

Kuwa kale oo xul ah

im252

market