April 17, 2024

La wadaag saaxiibkaaga muuqaalkan!

Faahfaahin Kooban

M

a iibsaneysaa telefoon cusub? Isku day in aad tixgeliso qodobbadan 9ka ah si aad u hesho telefoonka kuugu habboon ee aad waqti dheer heysan karto. Fadlan qodobkaaga ku darso, lana wadaag asxaabtaada.

Kuwa kale oo xul ah

im252

market