April 16, 2024

La wadaag saaxiibkaaga muuqaalkan!

Faahfaahin Kooban

H

addii aad jeceshahay in aad cinwaankaaga Facebook ka dhigato VERIFIED ama mid sax saaran, way kuu fududahay hadda kadib haddii aad iibsan karto. Ogow xog ku saabsan qiimaha aad ku heli karto saxda Facebook iyo Instagram.

Kuwa kale oo xul ah

im252

market